Transformatie

"Zonder de juiste data inzichten is een beslissing niet beter dan een gok".

Vision

Waarom transformeren? 


Het doel van een business intelligence framework is om mensen binnen een organisatie in staat te stellen betere beslissingen te nemen in een kortere tijd.


Inzichten op basis van data-analyse moeten mensen bijstaan, niet vervangen. Daarom moeten gegevens worden vertaald naar eenvoudig te gebruiken, wijdverspreide rapporten die snel de juiste inzichten kunnen leveren aan de juiste mensen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door onze transformatie-aanpak.

Waarom Appickx?Wij zijn een jong en dynamisch team met een gezonde mix van business georiënteerde geesten en IT professionals. Een nooit aflatende zoektocht naar verbetering is wat ons vooruit blijft stuwen.

Er zijn vier aandachtsgebieden bij de overgang naar een business intelligence framework: technologie, mensen, processen en gegevens.


Waar worstelen mensen vandaag de dag mee? Welke informatie hebben ze nodig om die strijd te overwinnen? Welke gegevens hebben we nodig om die informatie te leveren? Welke technologie zal worden gebruikt om die gegevens vast te leggen en te analyseren? Welke opleiding hebben de mensen nodig in de nieuwe situatie? 


Dit zijn allemaal voorbeelden om het belang van alle vier de aandachtsgebieden te benadrukken. Als deze vier gebieden op elkaar worden afgestemd, kan een transformatie naar business intelligence worden gemaakt en zullen betere beslissingen sneller worden genomen.

Onze transformatie aanpak

Process optimization

Procesoptimalisatie


"Als je het probleem correct definieert, heb je bijna de oplossing" - Steve Jobs.


Door middel van as-is analyse is het mogelijk om bestaande pijnpunten binnen alle processen te identificeren. Het identificeren en wegnemen van deze pijnpunten is de eerste stap die genomen moet worden. Soms is een kleine verandering nodig, soms een complete ommekeer.


De inzichten die in de laatste fase van onze aanpak worden verzameld, kunnen op hun beurt worden gebruikt om uw processen nog verder te optimaliseren.


digitalization

Digitalisering


"Het grootste deel van onze digitale transformatie is het veranderen van de manier waarop we denken" - Simeon Preston.


Het digitaliseren van het juiste proces  op de juiste manier met behulp van de juiste tool zijn sleutelelementen in de digitalisering van bedrijfsprocessen.


Er moet echter ook voldoende aandacht worden besteed aan organisatorische verandering, zonder de mensen erachter zal een digitaal proces nooit werken.

data analysis

Gegevensanalyse


"Minder dan 1% van de gegevens in bedrijven wordt geanalyseerd en omgezet in voordelen" - SAP.


Gegevens verzamelen is één ding, ze aan het werk zetten is een tweede. Om uw gegevens echt te gebruiken, is het noodzakelijk ze te analyseren met het einddoel voor ogen. Om gegevens efficiënt te kunnen analyseren, moet duidelijk zijn naar welke informatie wordt gezocht.


Analyseer nooit louter om te analyseren. Door te weten waarnaar u op zoek bent, kunnen zinvolle inzichten worden gevonden.

insight

Toegankelijk inzicht


"Data in de handen van enkelen kan krachtig zijn, maar data aan de vingertoppen van velen is wat echte verandering genereert". 


Door data te visualiseren en de verzamelde inzichten toegankelijk te maken in de hele organisatie worden de voordelen pas echt duidelijk.


Wanneer mensen op de juiste manier zijn opgeleid, kan iedereen deze inzichten gebruiken om sneller betere beslissingen te nemen.

Wilt u meer weten over uw transformatie naar een business intelligence framework?
Neem contact met ons op!