Towards a data-driven organization

We worden overweldigd door de hoeveelheid data en de beschikbare gebruiksmogelijkheden, terwijl het management teleurgesteld is door het gebrek aan tastbare resultaten op de korte termijn.


"Brynjolfsson heeft jaren geleden al aangetoond dat eenvoudige data-gedreven beslissingen de waarde van aandelen met 5-6% verhogen."


De focus moet niet liggen op de korte termijn. In plaats daarvan zal het integreren van data in de strategische kernvisie, door het te zien als een concurrentievoordeel om intuïtie in vraag te stellen, leiden tot toegevoegde waarde op de lange termijn. Focus op de context, de case en de klant om vooroordelen als gevolg van het mechanisch gebruik van ervaringen uit het verleden te vermijden. Klinkt dat goed?


"Laten we een nieuwe data-unit opzetten in het bedrijf!"


Al snel duiken de eerste problemen op: de nieuw opgerichte eenheid verblijft als een silo en is niet betrokken bij de waardecreatieketen. Daarom is de acceptatie van alle analyses, voorgestelde methoden of uitkomsten erg klein, omdat het geen gezamenlijke inspanning is. Oplossingen die mogelijk zijn met toolsets van data worden niet geïnitieerd door de data unit omdat ze de business niet goed genoeg begrijpen om een waardevolle partner te worden. Tenslotte zal de business potentiële data oplossingen naar de zijlijn duwen die alleen rapporten of analyses vereisen die nodig zijn in de dagelijkse routine.


"Om een primaire inertie te overwinnen, moet een zichtbare en substantiële groep data boven intuïtie stellen."


Het echte recept voor datasucces is de perceptie van data elders in de organisatie, niet in het datateam zelf (Newman 2015). Het grootste gevaar is dat het datateam alleen wordt gezien als een reactief team dat on demand rapporten of analyses levert! Door nauw samen te werken met stakeholders om samenwerkende oplossingen te creëren en de uitwisseling van data en bedrijfskennis te faciliteren, kunnen data een echte bedrijfsimpact hebben.


"Data moet worden beschouwd als een soort krachtig voordeel om de business vorm te geven, omdat het de overtuigingen, attitudes en gedragingen van de klanten weerspiegelt."


Om een datagedreven bedrijf te laten functioneren, moet de cultuur duidelijk datagedreven zijn. De meeste mensen zouden op zijn minst inzichten op basis van data moeten omarmen en waarderen. Maar hoe kan een cultuur op deze manier worden gevormd? Er is een bekend geheim om een bepaalde cultuur te creëren:


"Door het goede voorbeeld te geven, kan een echte verandering tot stand worden gebracht. Adopteer de data-gedreven mindset."


- Appickx